Spanje Help Desk

Hulp en Advies voor Nederlandstaligen in Spanje

 Geen abonnee of lid ?

Veel pagina's van deze website zijn alleen beschikbaar voor abonnees. 

Word vandaag nog abonnee, zodat ook u onze kennisbank, help desk, bibliotheek, assistentie en service kunt verkrijgen!

Klik hier voor meer informatie.

 VIP Particulier Abonnement

 

Klik op de knop abonneren om u aan te melden als abonnee op ons VIP Informatie Advies & Hulp Abonnement.

Betaal via PayPal (ook met credit card zonder PayPal inschrijving)

 Een heel jaar voor slechts 96,80  Euro
Voor betaling na ontvangst van een factuur, stuurt u uw gegevens via ons contact formulier.

Bedrijfs abonnement

Als (toekomstig) ondernemer in Spanje kunt u zich abonneren op onze services.
 
Door bedrijfs abonnee te worden ontvangt u tal van voordelen, waarvan u hier een overzicht kunt inzien.
 
Wordt ook abonnee en maak gebruik van alle voordelen van een lidmaatschap

Met een abonnement voor Bedrijven verzekert u zich van een compleet informatie, hulp en advies systeem voor uw bedrijf, en heeft u alle hulpmiddelen en informatie over het runnen van een zaak in Spanje direct ter beschikking.

Daarnaast wordt u direct in uw eigen taal op de hoogte gehouden van alle relevante wijzigingen in de fiscale, sociale en financiële wetgeving in Spanje. 

Jaarabonnement    €  120,- excl iva/btw  =  €  145,20 per jaar incl 21% iva (€ 10,- excl iva per maand)


2 mogelijkheden om te betalen:

  1. Per bank betalen.  Geef uw (bedrijfs)gegevens op en wij sturen u een pro forma factuur, die u per bank aan ons kunt betalen, om uw factuurgegevens op te geven gebruikt u ons contactformulier.
  2. Sneller en makkelijker is het om direct te betalen via PayPal, vanaf uw eigen PayPal rekening of met uw creditcard, klik op onderstaande knop om via PayPal te betalen

                                             

                                                                           

Mini Basis Abonnement

Zeer beperkt abonnement met alleen: toegang tot de kennisbank, Flash Info's voor leden, voorrang bij de Help Desk voor algemene vragen, FAQ sektie.

U heeft dan geen toegang tot ons adviescentrum, ticket systeem, bibliotheek en formularia afdeling met boeken, contracten en formulieren. De kosten van deze service (via internet 24 uur per dag 7 dagen in de week) bedragen € 47,50 ( € 57,48 incl iva/btw) per jaar, dat is slechts 4,79 Euro per maand.

Spanje Info Magazine

Juridische zaken

Het gebruik van deze website en onze diensten is onderworpen aan een aantal juridische en algemene voorwaarden, welke identiek zijn aan die van ons zusterbedrijf Accountnet Accountancy en Gestor Services SL.

Onderstaande links leiden u naar deze voorwaarden:

Spelregels (uittreksel van de algemene voorwaarden)

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacy Garantie

Gedragscode

Navigatie

Gebruikerslogin

Welkom


Spanje Help Desk is een unieke website met een unieke formule.

 

Spanje Help Desk kan u in geheel Spanje op administratief, fiscaal, sociaal, financieel en juridisch gebied volledig van dienst kan zijn.

Deze website is bestemd voor iedereen die in Spanje woont of werkt of die in Spanje een eigen huis bezit.

 

Alle informatie over de Spaanse belastingen, sociale wetten, financiële ontwikkelingen, juridische zaken, emigreren naar Spanje, kopen of verkopen van onroerend goed in Spanje wordt verstrekt.

 

Deze helpdesk staat voor iedereen ter beschikking voor algemene vragen.

 

VIP Abonnees van Spanje Help Desk kunnen ook specifieke en persoonlijke vragen stellen.

VIP Abonnees hebben ook toegang tot het besloten deel van de website met alle informatie, advies, hulp en begeleiding die u nodig heeft om plezierig te wonen en werken in Spanje.

Onze ledensite kent een afdeling voor particulieren en een uitgebreidere toegang voor bedrijven en ondernemers.

Kortom alles wat u wilt weten over wonen, werken en leven in Spanje krijgt u beantwoord.

 

Voor de prijs van een abonnement hoeft u het niet te laten, waar immers krijgt u zoveel inhoudelijke informatie, advies en begeleiding voor een dergelijk bescheiden bedrag, inclusief een uitgebreide kennisbank, FAQ afdeling, bibliotheek met tal van e-boeken in meerdere talen, voorbeelden van formulieren en contracten en tal van andere voordelen.

 

Één tip, één advies, waarschuwing of extra informatie is een fractie van de kosten en ellende die u heeft bij een foute beslissing of gewoon onbekendheid met de situatie of wetgeving in Spanje.

 

Klik hier voor een overzicht van alle voordelen.

Huur en verhuur

De woorden “Arrendamiento” en “Alquiler” betekenen hetzelfde, te weten huur. 
Het huurcontract van een woning is een overeenkomst waarmee de eigenaar van een woning (de verhuurder) het gebruik van genoemde woning afstaat aan een andere persoon (de huurder) die het voor een bepaalde tijd gebruikt als zijnde zijn gangbare en permanente woonadres. Dit geschiedt tegen vergoeding van een bepaalde som geld, genoemd de huur. Dit soort overeenkomsten kan ook van toepassing zijn op roerende goederen, de parkeerplaats, de schuur en ieder ander bijgebouw, ruimte of dienst die gerelateerd is aan de verhuurde woning. 
Het huurcontract van een woning is gereguleerd bij Wet 29/1994 over de Stedelijk Verhuur (Arrendamientos Urbanos), en heeft plaats op vrijwillige basis tussen partijen.

Voordelen voor de verhuurder.

Voordelen voor de eigenaar van de woning.
• Voor de eigenaar is de woning rendabel, zonder het te hoeven verkopen. 
• Alle woningen hebben onderhoudskosten (belastingen, gemeentelijke bijdragen, licht, water...) Met de inkomsten uit huur kunnen de genoemde kosten meestal worden gedekt. 
• De ontvangen gelden voor de verhuur zijn inkomsten waarvan de kosten van de verhuur afgetrokken kunnen worden. 
• De verhuur van een woning is, onder andere, ook een sociale functie, omdat er tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van die personen die niet over een woning willen of kunnen beschikken (jongeren en oudere mensen).

Nadelen voor de verhuurder.

Verhuur kent ook nadelen, zo wordt de huurder bijzonder goed beschermt in Spanje en komt het regelmatig voor, dat een huurder een paar keer betaald en daarna niet meer. Het kost dan grote moeite om een dergelijk persoon uit je eigen huis te krijgen.  Ook is het niet de eerste keer, dat iemand zijn huis na afloop van de huur terug vindt als een totaal uitgeleefde ruïne.

Voordelen voor de huurder.
• Het krijgen van een huurwoning gaat sneller en is minder gecompliceerd dan het verkrijgen van een koopwoning. Er zijn minder formaliteiten mee gemoeid en het is goedkoper. 
• Het is gemakkelijker om te verhuizen dan wanneer het een eigen huis betreft, waardoor het bij veranderingen in het gezin, eenvoudiger is zich aan de nieuwe situatie aan te passe.
• Het onderhoud van het huis is voordeliger, daar de grote reparaties voor rekening komen van de eigenaar. 
Met een huurcontract is het mogelijk zich in te schrijven in het Bevolkingsregister van de desbetreffende Gemeente.

Het sluiten van een huurovereenkomst:

• Een huurovereenkomst kan mondeling worden overeengekomen, maar het is erg raadzaam, zowel voor de verhuurder als voor de huurder, het schriftelijk vast te leggen. 
• Beide partijen hebben het recht van de andere te eisen dat de overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld. 
• Een voorbeeld van een schriftelijke overeenkomst is verkrijgbaar bij Spanje Help Desk (alleen leden).

Amandelbloesem

Amandelbloesem

 

Als de amandelbomen in bloei staan, zit de lente in de lucht.

Bij ons in het zuiden is dat al eind januari, begin februari.

Arbeidsongeschiktheid

Veel zelfstandigen niet goed verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

 

Steeds minder mensen zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit komt door de groei van het aantal zelfstandigen en zij verzekeren zich steeds minder vaak. Zzp'ers sluiten om financiële redenen vaak geen verzekering af. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het onderzoek 'Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid'.

AOW leeftijd omhoog

 

De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog

De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden.

Goedkoper overdracht van het bedrijf aan familie

 

De overdracht van het familiebedrijf door schenking of erfenis heeft aanzienlijke fiscale voordelen. Bovendien is het gemakkelijk om aan de eisen te voldoen.

Als u het bedrijf wilt doorgeven aan uw kinderen (door schenking of erfenis), zullen de begunstigden genieten van een aanzienlijk fiscaal voordeel, namelijk 95% vermindering van de schenkings- of successierechten.

Niet Aftrekbare kosten

De kosten die u niet kan aftrekken als zelfstandige

 

Ieder kwartaal hebben veel ondernemers in Spanje (en daar buiten) weer het zelfde dilemma.....................kan en mag ik dit wel of niet aftrekken van mijn inkomsten.

Het is zeer verleidelijk om maar zo veel als mogelijk als kosten af te trekken, maar dat kan wel eens tot grote problemen leiden, met hoge boetes, verwerping van de administratie en andere nare zaken.

Er zijn nogal wat kosten die je helemaal niet of zeer tendele kunt aftrekken van je inkomen.

Mededelingen van de fiscus

 

Met ingang van 3 oktober zal de nieuwe wet op de procedures van het openbaar bestuur in werking treden.

Deze wet regelt de relatie tussen burgers en de publieke sector.


Bank en fiscus

Wanneer moet uw bank de Spaans belastingdienst informeren?

 

De Spaanse fiscus (Hacienda) en uw bank hebben een meer innige communicatie dan u denkt. 

Daardoor kan Hacienda uw bankmutaties op elk gewenst moment onderzoeken, met name als ze vragen hebben over de herkomst van het geld of verdachte transacties vermoeden.

Trouwen in Spanje

 

Burgerlijk en kerkelijk huwelijk

Onder de Spaanse wetgeving zijn zowel een burgerlijk als een kerkelijk huwelijk wettelijk. Personen onder de 18 jaar kunnen in Spanje niet huwen.

Burgerlijk huwelijk: De goedkeuring om te huwen wordt gegeven door de persoon aangewezen in het Spaans burgerlijk recht. Het huwelijk kan voltrokken worden door de rechter van de burgerlijke stand, door de burgemeester of zijn afgevaardigde en in het buitenland door de diplomaat verantwoordelijk voor het register van de burgerlijke stand.

Kerkelijk huwelijk: het katholiek, het protestants en het joods huwelijk kan in Spanje voltrokken worden. Het document van het huwelijk afgeleverd door de kerk na de ceremonie moet afgeleverd worden op het register om een officieel document te kunnen krijgen.

Pagina's