Voorbeelden van formulieren en contracten die u in Spanje kunt / moet gebruiken met eventuele toelichting en instructie.

ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN !

De hier opgenomen formulieren en voorbeeldcontracten staan alleen onze VIP cliënten en bedrijfsklanten ter beschikking.

Gebruik van een dergelijk formulier of voorbeeldcontract zonder deskundige begeleiding van Accountnet, is geheel voor eigen risico, zodat u Accountnet nooit aansprakelijk kunt stellen voor fouten in het voorbeeld noch voor de gevolgen van het zonder begeleiding gebruiken van deze voorbeelden.

Onderstaande voorbeelden kunnen VIP klanten en bedrijfsklanten per e-mail aan ons opvragen voor gratis download (maximaal 1 per week).

 • CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CON OPCIÓN A COMPRAVENTA
 • CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRAVENTA
 • Contrato de arrendamiento de temporada
 • CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL
 • CONTRATO DE COMPRAVENTA
 • clausula_de_confidencialidad
 • MODELO DE CONTRATO DE LEASING
 • BARTER CONTRACT
 • Directiereglement
 • Aflossingsschema
 • Berekening annuïteit