Voordat je echt begint met een bedrijf is het zeer verstandig om een ondernemingsplan op te stellen, hoe klein je bedrijf ook is. Daarom hebben wij een eenvoudig ondernemingsplan voor je gemaakt. Dit ondernemingsplan is gebaseerd op een ondernemingsplan, dat destijds opgesteld…...

Deze inhoud is alleen voor !! levels !! leden.
LoginDoe mee
read more

Er is één Spaanse Staat die echter onderverdeeld is in Gemeenten, Provincies en “Comunidades Autónomas” Autonome Deelstaten. Dit is een structuur waarbij het Spaanse grondgebied op een geordende manier is onderverdeeld zonder hierbij de politieke en administratieve betrokkenheden, die in het volgende…...

Deze inhoud is alleen voor !! levels !! leden.
LoginDoe mee
read more

De Gemeente De belangrijkste lokale Overheden die Spanje kent zijn de Gemeenten en de Provincies. De Grondwet waarborgt het zelfbeschikkingsrecht bij de afhandeling van eigen zaken. Het bestuur en de administratie van de Gemeente ligt in handen van het Gemeentebestuur (Ayuntamiento). De…...

Deze inhoud is alleen voor !! levels !! leden.
LoginDoe mee
read more

Evenals andere landen die deel uitmaken van de Europese Unie, is Spanje een democratisch land waarin gelijkheid, rechtspraak, vrijheid, zekerheid en maatschappelijke vooruitgang de voornaamste waarden zijn. De wetgeving en de rechtspraak reguleren het handelen van de publieke overheden en hun verhouding…...

Deze inhoud is alleen voor !! levels !! leden.
LoginDoe mee
read more

Spanje is een unitaire staat waarbij echter de macht, zowel politiek als administratief, is gedecentraliseerd. Dit betekent dat het nemen van openbare beslissingen en de uitvoering hiervan, niet uitsluitend in handen ligt van de Centrale Regering (centrale macht) maar gedeeld wordt met…...

Deze inhoud is alleen voor !! levels !! leden.
LoginDoe mee
read more

Het Spaanse Belastingstelsel bestaat uit twee soorten belastingen: De directe of persoonlijke belastingen: – Deze belastingen hebben betrekking op het vermogen en het genoten inkomen. Onder deze categorie vallen de Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas IRPF), Vennootschapsbelastingen (Impuesto de Sociedades),…...

Deze inhoud is alleen voor !! levels !! leden.
LoginDoe mee
read more