Klik op de link hier onder om naar een gratis online Spaanse cursus te gaan. Een fors aantal gratis basis lessen in het Spaans, met mogelijkheid om de uitspraak te beluisteren en vele opgaven in de vorm van lessen, spelletjes een quiz…...

Deze inhoud is alleen voor !! levels !! leden.
LoginDoe mee
read more

Het volgende schema is een weergave van het Spaanse Onderwijssysteem, vastgelegd in de Wet 1/1990 van 3 oktober, gepubliceerd in het Officieel Staatsblad (B.O.E.) van 4 oktober 1990 en van toepassing op alle Gewesten. De onderlinge verschillen worden bepaald door: de tijd…...

Deze inhoud is alleen voor !! levels !! leden.
LoginDoe mee
read more