Belastingtarieven

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

De tarieven voor 2021 zien er als volgt uit:

Inkomstenbelasting

Reguliere inkomsten uit arbeid en pensioen worden progressief belast volgens de onderstaande tabel. Ondernemersinkomen en inkomsten uit vastgoed (o.a. huur) vallen ook onder de reguliere inkomsten.

Inkomen in € 2020 tarief klasse

nihil – 12.450 0 + 19%

12.451 – 20.200 2.365,50 + 24%

20.201 – 35.200 4.225,50 + 30%

35.201 – 60.000 8.725,50 + 37%

60.001 – >>>> 17.901,50 + 45%

Dit tarief wordt toegepast in Galicia en Castilla La Mancha

De andere regio’s hanteren verschillende tarieven, te weten:

Maximaal tarief Madrid 43,5%

Maximaal tarief Castilla y Leon 44,0%

Maximaal tarief Baskenland 46,5%

Maximaal tarief Andalucia en Canarias 46,8%

Maximaal tarief Aragon, Balearen en Extremadura 47,5%

Maximaal tarief Asturias, Cantabria, Catalonia en Valencia 48,0%

Maximaal tarief La Rioja 49,5%

Maximaal tarief Navarra 52,0%

In sommige regio’s gelden de toptarieven al vanaf € 60.000, zoals Madrid, echter in andere regio’s pas vanaf €120.000 (Andalucia, Catalonia en Valencia) de Balearen hebben een nog hogere top waar vanaf het hoogste tarief van toepassing is namelijk € 175.000,-

Het kan dus belangrijk zijn om uit fiscaal oogpunt te bepalen waar het beter wonen is, totdat de politiek deze tabellen aanpast natuurlijk.

Inkomsten uit vermogen

De vermogenswinstbelasting (onderdeel van de inkomstenbelasting) heft belasting over de “rendementen uit beleggingen”. Dit zijn bijvoorbeeld dividenden, rente op bankproducten en inkomsten uit (levens)verzekeringen, maar ook winsten op verkoop van onroerend goed (soms vrijgesteld).

Inkomen in € 2020

Nihil – 6.000 19%

6.000 – 50.000 21%

> 50.000 23%

EU niet EU ook Groot Brittannië

Tarief niet-residenten 19% (EU) of 24% (niet EU)

Vermogensbelasting

Er geldt een algemene vrijstelling van € 700.000 voor residenten en non-residenten plus nog eens € 300.000 voor residenten met een eigen woning. Dus de vrijstelling voor residenten met een eigen woning is € 1.000.000,-

De algemene vrijstelling verschilt weer per autonome regio.

Zo is de algemene vrijstelling in Catalonia € 500.000 en bedraagt de algemene vrijstelling in de autonome regio Valencia € 600.000 (te verhogen met € 300.000 voor de eigen woning).

Om het belastbaar inkomen te bepalen neem je dus het vermogen minus de algemene vrijstelling.

belastbaar bedrag belasting start met

0 – 167.129 0,20% 0

167.130 – 334.253 0,30% 334

334.254 – 668.500 0,50% 836

668.501 – 1.337.000 0,50% 2.507

1.337.001 – 2.674.000 1,30% 8.523

2.674.001 – 5.347.998 1,70% 25.904

5.347.999 – 10.695.996 2,10% 71.362

10.695.997>>> 2,50% 183.670

Successie en schenking

De successie- en schenkingsrechten zijn nogal verschillend per regio.

Er zijn regio’s die de successie- en schenkingstarieven vrijwel tot “nul” verlaagd hebben, zoals Valencia.

De regionale tarieven gelden alleen voor residenten.

Voor niet-residenten geldt altijd het nationale tarief.

Dit nationale tarief begint bij 7,65% en stijgt tot 34%, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap / schenking.

Afhankelijk van de familiegraad van de ontvanger van het vermogen geldt er een vermenigvuldigingsfactor, welke mede bepaald wordt door de hoogte van het vermogen, waardoor de uiteindelijke te betalen belasting kan oplopen tot 81,6%!

Laat dit soort belastingen afhandelen door deskundigen.

Accountnet Accountants & Consultants

Avenida País Valencia 12 bajo
03570 Villajoyosa
Tel: (+34) 965887840
E-mail : info@accountnet.info
website: www.accountnet.info

 

Volgende C biljet Nederland
Inhoudsopgave