conserverende aanslag

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

 

Als je Nederland fiscaal verlaat en in Spanje gaat wonen (of een ander land) kun je een conserverende aanslag ontvangen wanneer je pensioenrechten hebt opgebouwd, rechten hebt uit een kapitaalverzekering of lijfrente, of een aanmerkelijk belang hebt in een vennootschap die in Nederland is gevestigd, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Bij een conserverende aanslag wordt je belastingschuld bepaald, over dat eerder genoemde vermogen op het moment van vertrek.

Je hoeft deze belasting echter niet betalen wanneer je de in de wet genoemde spelregels correct nakomt.

Maar als je na vertrek uit Nederland zo “slim” bent om bepaalde rechten binnen een bepaalde periode wel gaat verzilveren, dan ben je alsnog het in de conserverende aanslag genoemde belasting verschuldigd.

Dus als je bijvoorbeeld na emigratie je pensioen gaat afkopen binnen een bepaalde periode dan moet je alsnog belasting betalen.

De conserverende aanslag is dus slechts een mededeling zoals hierboven bedoeld is, waarbij je automatisch uitstel van betaling ontvangt als je emigreert naar een land binnen de Europese Unie, in dit geval Spanje.

Je krijgt uitstel van betaling voor een periode van maximaal 10 jaar, gerekend vanaf dagtekening van de aanslag.

Als je dan vervolgens in die 10 jaar geen verboden handelingen doet, kun je na 10 jaar kwijtschelding vragen, die je dan ook zal krijgen.

De 10 jaren gaan in vanaf het moment van ontvangst van deze aanslag, niet vanaf het moment dat je in Spanje woont.

 

Vorige C biljet Nederland
Volgende Links belastingdienst NL
Inhoudsopgave