Vaste inrichting / filiaal

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

De vaste inrichting (in het Spaans ‘sucursal’) wordt eveneens door Nederlandse bedrijven gebruikt voor hun Spaanse filialen. Het is niet zoals de SL een juridisch zelfstandige vorm.

Het moederbedrijf in Nederland blijft 100% aansprakelijk voor de handelingen van de vaste inrichting jegens derden.

Er is geen minimumkapitaal vereist.

Het filiaal moet worden opgericht bij notariële akte en inschrijving in het handelsregister is verplicht.

Daarnaast moeten de volgende zaken (alles vertaald in het Spaans door een beëdigd vertaler) ingeschreven worden in het Spaanse handelsregister:

  • een uittreksel uit het handelsregister voorzien van appostillestempel,
  • de bevoegdheidsverklaring en een bestuursbesluit van het moederbedrijf.
  • de vaste inrichting draagt de naam van het moederbedrijf voorzien van de extentie ‘sucursal’.
  • niet alle kosten (zoals rente op leningen verstrekt door het moederbedrijf) die aan het moederbedrijf worden betaald zijn fiscaal aftrekbaar.
  • fDe fiscale behandeling is verder gelijk aan die van de dochteronderneming.

Het verschil met de ‘representative office’ is dat er wel lokale tekenbevoegdheid is met betrekking tot leveringscontracten en dergelijke.

Voorbeelden van een vaste inrichting/nevenvestiging zijn verkoopkantoren en productiebedrijven. De vaste inrichting is geen zelfstandige rechtsvorm, maar is een onderdeel van de buitenlandse onderneming.

Formeel kan het filiaal als distributeur optreden. Complicaties van de zelfstandige agent en distributeur kunnen zo worden voorkomen.

De brutowinst van de nevenvestiging in Spanje wordt in Spanje belast. Het door haar behaalde nettoresultaat wordt toegevoegd aan het Nederlandse nettoresultaat. Op basis van het Nederlands-Spaanse belastingverdrag kan, middels de ‘verrekeningsmethode’, dubbele belastingheffing over de winst van de Spaanse nevenvestiging worden voorkomen.

Voorheen kon men het verlies van een vaste inrichting in Nederland verrekenen, dat is nu niet meer mogelijk.  Net zoals een SL of SA kan de vaste inrichting verliezen slechts compenseren met haar toekomstige winsten!

Een nadeel van de vaste inrichting is dat het geen juridische vorm is.

De Nederlandse moeder is dus geheel aansprakelijk voor de schulden en rechtshandelingen van de Spaanse nevenvestiging.

Bij verkoop van risicovolle producten kan het uit het oogpunt van aansprakelijkheid aantrekkelijk zijn om de dochteronderneming de grootste klappen te laten opvangen zodat het moederbedrijf buiten schot blijft. Dit is bij een filiaal niet mogelijk.

‘ABN-Amro Bank NV Sucursal en España’ en ‘Campina Melkunie BV Sucursal en España’ zijn voorbeelden van Spaanse filialen van bekende Nederlandse bedrijven.

Vorige Vaste inrichting / filiaal
Inhoudsopgave